Medicinsk Funktionsträning MTT

 

Rörelse är receptet!

Att belasta kroppen är ett måste. Att överbelasta kroppen kan ge ohälsa och sjukdom, men detsamma gäller om vi inte belastar oss alls.

Vi är födda att röra oss! Dagens miljö erbjuder tyvärr mycket stillasittande med stereotypa rörelser. Tyvärr är vår variation av nyttjandet av vår egen kropp, väldigt liten mellan arbete och fritid.

Vi behöver alla röra på oss dagligen.

För Dig som drabbats av skada eller sjukdom, och som behöver specifik träning för att komma igång, har vi ett gym med rikliga
variationsmöjligheter till träning.
Vi är alla utbildade inom medicinsk funktionsträning, och kan göra upp ett träningsprogram som är specifikt för Dina problem.

Det finns möjlighet för Dig att träna på egen hand här i
vårt gym. Köp ett träningskort när Din behandling är avslutad och fortsätt att satsa på Dig själv.

OBS! Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha med sig barn i gymmet.
Undantag för barn som ligger i vagn.

Priser:

Enstaka träning: 40:-

10-Kort: 330:-

6 månader: 900:-

Gymmet har öppet:

Måndag-Torsdag: 08:00-19:00
Fredag: 08:00-16:00

 

Tillfälliga öppettider visas under fliken Aktuellt

Bassängträning

I vår rehabbassäng erbjuder vi möjligheter för Dig att under gynnsamma former, komma igång med Din träning. I vår varma rehabbassäng erbjuder vi två olika typer av terapier:

Grupp: Alla deltagare utför samma program under ledning av
en ledare.

Individuellt: När Du tränar individuellt gör Du det
tillsammans med andra i bassängen, men alla har olika individuellt anpassade
program.


Första kontakt tas alltid med leg. fysioterapeut för medicinsk bedömning inför eventuell bassängträning!