Lymfödem - vad är det och hur behandlas det?

Vad är lymfödem?

Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ödem är därför ingen diagnos utan beskriver ett symtom.

Lymfan transporteras genom det lymfatiska kärlsystemet till lymfknutorna där de filtreras och renas innan de återförs till blodet. När systemet inte klarar sitt uppdrag eller är skadat pga. operation, strålning, olycka eller bara nedsatt funktion uppstår lymfödem, svullnad. Ett lymfödem orsakas av otillräcklig transportkapacitet i lymfsystemet på grund av missbildning, sjukdom eller skada. Lymfödem delas upp i primära och sekundära lymfödem:

Primära lymfödem:

De orsakas av en medfödd svaghet eller underutveckling av lymfsystemet. Det kan debutera alltifrån födseln till medelåldern trots att patienten har haft underutvecklade lymfbanor sedan nyföddhetsperioden. Ödemet debuterar dock vanligen smygande i tonåren och är oftast lokaliserat benen. Kvinnor är överrepresenterade. Utlösande faktorer kan vara insektsbett, stukningar, frakturer, infektioner och graviditet.

Sekundära lymfödem:

De uppkommer genom att normalt fungerande lymfsystem har skadats genom behandling, trauma, sjukdom eller infektion. Sekundära förändringar i vävnaden utvecklas efterhand och nybildning av fettvävnad börjar tidigt, redan inom det första året efter att lymfödemet debuterat.

Cancer och dess behandling innebär en risk att utveckla ett sekundärt lymfödem. Risken ökar vid operation ,lymfkörtelutrymning, strålbehandling samt övervikt. Utrymning av lymfkörtlar kan leda till viss immunsvaghet i samma kroppskvadrant. Risken för rosfeber ökar och en rosfeberattack kan utlösa det kroniska lymfsystemet.

Den i hela världen vanligast förekommande formen av sekundärt lymfödem ör orsakad av en masksjukdom, filariasis, som finns i tropikerna. Genom ökad turism måste filariasis övervägas vid utredning av oklara ödem.

Andra ödem-blandformer:

Kardiovaskulära, renala eller hormonella sjukdomar kan ge upphov till ödem. Svullnaden kan drabba hela kroppen och är alltid symmetrisk. Venös insufficiens, som kan orsakas av djup

ventrombos, kan leda till att lymfsystemet belastas med bensvullnad och svårläkta sår som följd.

Lipödem: är en ärftlig, kronisk sjukdom, som påverkar fettcellsfördelningen i lår, underben och höfter. Det sker en ansamling av underhudsfett (lipohypertrofi), ödem under dagens senare hälft och värk i benen.

Dercum: en reumatisk lymfsjukdom.

Olika behandlingar vid Erikslunds Fysioterapi för att minska symptomen av lymfödem.

När du kommer till oss på Erikslunds Fysioterapi gör lymfterapeuten först en bedömning av ditt ödem och sedan läggs en rehabplanering upp. Behandlingen innebär alltid utprovning av någon form av kompressionsmateriel samt hjälp med lämplig egenvård samt träning.. Behandlingen ges upprepat under en period och kan om behov uppstår upprepas ett par gånger per år.

Kompression:

Alla stadier av lymfödem kräver kompression. Vid lättare ödem som endast ger en spänningskänsla eller svullnad vid ansträngning räcker det kanske med en tunnare strumpa/ärm med låg kompressionsgrad. Vid kraftigare ödem där vävnaden blivit stummare behövs en måttbeställd kompressionsstrumpa/ärm med högre kompressionsgrad.

Manuellt lymfdränage och lymfpulsator:

Manuellt lymfdränage (MLD) är en mjukdelsbehandlingsteknik som stimulerar lymfödemet och förflyttar lymfvätskan från den svullna kroppsdelen till fungerande delar av lymfsystemet. MLD måste kombineras med kompressionsmaterial för att få önskad effekt..

Lymfpulsator: Pulstorbehandling med flerkammarsystem är en kompletterande behandling. Den ger kompression med lufttryck enligt olika program där det går att justera tryck och tidsintervall.

Träning:

Det är viktigt att bibehålla muskulaturen, då musklerna ökar lymfflödet genom stimulering som sker vid växlingen mellan muskelkontraktion och vila. Målet är att förbättra lymfflödet, öka muskelstyrka och kondition samt förbättra rörlighet och balans.

Exempel på träning som jag kan hjälpa dig komma igång:

1. Styrketräning: lymfsystemet mår bra av styrketräning och konditionsträning. Träningen sker med instruktion av fysioterapeut och därefter på egen hand. Effekten förstärks av att använda kompression.

2. Bassängträning: Vattnets tryck påverkar lymfflödet positivt.

3. Andra former av träning och aktiviteter exempelvis stavgång, yoga, qi-gong, och avslappningsövningar.

Hudvård:

Lymfödemsvullnaden gör huden mer utspänd vilket leder till att den blir tunnare och mindre elastisk. Det är viktigt att tillföra fett och fukt dagligen. Torr hud , eksem, fotsvamp och småsår kan bli inkörsport för bakterier och kan g upphov till hudinfektionen rosfeber (erysipelas).

Övrigt vad du kan göra själv:

  •  Egenvård: Hos oss får du ett hemprogram med mjukdelsbehandling du gör själv hemma.
  •  Det gäller att hålla igång lymfsystemet, röra sig, men också att slappna av. Det kan vara allt ifrån tåhävningar, stavgång, cykla till yoga och ta djupa andetag i lugn och ro.
  •  Smörja huden varje dag för att hålla den mjuk och smidig.
  •  Övervikt är inte bra för lymfödem. Se över dina matvanor så att du har en bra balans mellan protein och kolhydrater. Om så behövs, dra ner på socker.

Agneta Hesselager

Leg. Fysioterapeut

Lymfterapeut, OMT Steg 3 examen