Beteendemedicinska Behandlingsmetoder

Ett beteendemedicinskt synsätt innebär fokus på sambandet mellan livsstil -
människors vardagsbeteenden - och sjukdom.


Vi integrerar det beteendemedicinska tänkandet i
fysioterapin.

Vi har kunskap i metoder för att hjälpa människor till
förändringar av sitt beteende, vilket ger ökat resultat av en
rehabiliteringsinsats. Idag när många sjukdomar är livstilssjukdomar, är detta synsätt nödvändigt.