Här följer en del av den behandlingsapparatur vi har på praktiken i Västerås

Chattanooga Stötvåg Chattanooga Stötvåg

Stötvåg

Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats. I mitten av 90-talet utvecklades radiell stötvågsutrustning och de goda behandlingsresultaten i kombination med dess relativt låga pris ökade kraftigt spridningen av behandlingsmetoden. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Fokuserad respektive radiell stötvågsbehandling
Man skiljer på fokuserad stötvågsbehandling (fEWST) och radiell stötvågsbehandling (rESWT) där den förra i varje impuls genererar ett högre tryck på kort tid och i ett mindre vävnadsområde (fokuspunkt) och med möjlighet till att behandla en djupt liggande vävnad. Radiell stötvågsbehandling genererar i varje impuls lägre tryck och över längre tid och i ett vidare vävnadsområde. Radiell stötvågsbehandling används därför på relativt ytligt liggande vävnader, vilket innefattar de flesta av våra vanligaste skador och diagnoser i rörelseapparaten.
Se nedan för ytterligare beskrivning av de två olika metoderna.

Effekt av stötvågsbehandling
Vid studier av stötvågsbehandling har man sett följande effekter;
• Ökad blodgenomströmning
• Ökad vävnadsåterbyggnad
• Ökad cellmetabolisk aktivitet
• Reducering av fibrös vävnad
• Smärtlindring

Fördelar med stötvågsbehandling
• Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker
• Den behandlade vävnaden tål normal belastning mycket snabbt och patienten kan fortgå sitt arbete eller aktivitet under behandlingsperioden
• Kan utföras av specialister på behandling och rehabilitering på kliniker i patienters närområden utanför sjukhusen
• Ingen ytterligare medicinering behövs då kroppens eget läkningssystem stimuleras
• Behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i många fall undvikas.
• Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering.

Med dessa fördelar rekommenderas idag stötvågsbehandling ofta före kortisoninjektioner och kirurgiskt ingrepp.

Stötvågsbehandling används för behandling av bland annat följande skador:
• Njurstenar (fESWT). Detta görs endast på sjukhus
• Benläkning (fESWT)
• Kalkaxel (rESWT, fESWT)
Hälsporre – plantarfasciit (rESWT, fESWT)
Tennisarmbåge – lateral epicondylit (rESWT, fESWT)
• Trokanterit (rESWT, fESWT)
• Hopparknä (rESWT, fESWT)
• Hälseneinflammation – akillestendinos (rESWT, fESWT)

Laser

Vad är medicinsk laser?
Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

Starka lasrar som kan användas för att skära, koagulera eller bränna bort vävnad. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar eftersom de kan ersätta kirurgens skalpell. Endast läkare eller veterinärer får använda dessa.

Svaga lasrar som kan användas för att stimulera cellfunktioner. Dessa kallas ofta för biostimulerande lasrar eller lågeffektlasrar. Deras biologiska verkan bygger inte på stark värmeutveckling som kirurglasrarna utan på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Solljus eller lampljus ger inte upphov till samma typ av reaktioner. på vår mottagning är det lågeffekt laser vi har.

Hur fungerar laserterapi?
Här är man inne på mycket komplicerade processer i celler och vävnad. Men kortfattat kan man säga att laserbehandling påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Det är inte alltid så att en stimulerande effekt erhålles. Lasern kan ge både en normaliserande effekt och hämmande effekter. Laserbehandling kan, om den görs på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser och innebar därför främst en hjälp till självhjälp.

Vad behandlas med lågeffektlaser?
Hos fysioterapeuten görs först en bedömning av dina besvär. Om laser skall användas beror framför allt på vad dina besvär beror på och om det finns någon behandling som visats sig vara effektivare än någon andra för att öka läkningen eller återhämtningen efter skada.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Laserbehandling-vid-nacksmarta/

http://www.slms.org/pdf/laser-som-laeker.pdf

Akupunktur

Akupunktur härstammar från en flera tusen år gammal behandlingsmetod i Kina. Efter att 1984 ha fått Socialstyrelsens godkännande som behandlingsmetod mot smärta, har metoden utvecklats inom medicinen och är idag en vedertagen behandlingform.


I motsats till ursprunget då bambupinnar användes, har vi idag tunna sterila engångsnålar.


För att i vissa fall kunna öka effekten använder vi idag också elakupunktur, där en el-stimulator med svaga strömmar ansluts till nålarna.