THERA-BAND TUBING

Thera-Band

Thera-Band

Systems of Progressive Exercise

Klinisk forskning har visat att träning med elastiska band ökar/förbättrar:

  • Muskelstyrka
  • Balans
  • Uthållighet
  • Hållning
  • Funktion
  • Rörlighet
  • Flexibilitet

Det minska även smärta och handikapp samt sänker blodtrycket och motverkar fall.

Thera-bandens olika färger står för olika motstånd och hos oss hittar du Gult, Rött, och Grönt.