Sjukgymnast - Fysioterapeut

Sedan 1 januari 2014 är fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster.

Yrkestiteln fysioterapeut/sjukgymnast är skyddad och får endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen.

Den som är leg. Sjukgymnast kan välja att fortsätta använda titeln alternativt lämna in ändring till Socialstyrelsen till att bli leg. Fysioterapeut.