Rekommendationer om munskydd

Från och med 15/3 införs rekommendationer om att personer över 16 år som befinner sig i vårdbyggnader eller vårdlokaler ska bära CE-märkta engångsmunskydd.

Som vårdlokal räknas till exempel korridor i vårdenhet, väntrum, undersöknings- och behandlingsrum, omklädniongsrum och träningslokal.

Vi rekommenderar alla ni som besöker oss att ha på sig munskydd redan innan ni kommer in till oss.