Basssängträning via Erikslunds Fysioterapi

Bassängträning via Erikslunds Fysioterapi för vårterminen 2021 är ej påbörjad pga rådande läge och resktiktioner. 

Fastighetsägarna har meddelat oss att bassängen på Eriksborg inte kommer fortsätta vara i drift fr.o.m. hösten 2021.
Personstöd som har ansvarat för driften av bassängen i 10 år tackar för sig och meddelar att pågående bassänggrupper och träningar kommer att avslutas från och med 1/6.