Från den 1 januari 2017 kommer primärvården i Landstinget Västmanland att också ha fysioterapi/ sjukgymnastik i sitt uppdrag. Den vårdcentral där du är listad ska alltså erbjuda fysioterapi.

Vårdcentralerna kan välja att anställa fysioterapeuter/sjukgymnaster eller att skriva avtal med underleverantörer av fysioterapi. Vårdcentralernas fysioterapeuter ska ha lokaler på vårdcentralerna, men de kan också finnas i lokaler utanför vårdcentralen.

Syftet med att inordna fysioterapin i vårdcentralerna är att det ska bli en mer jämlik vård över länet. Förutsättningarna för en bra teamsamverkan på vårdcentralerna ökar och gynnar dig som har stora rehabiliteringsbehov.

Uppdraget är fysioterapi på primärvårdsnivå, alltså för de patienter där det medicinska ansvaret också finns på vårdcentralen.

På vårdcentralerna kommer det att finnas totalt cirka 50 fysioterapeuter. De fördelas efter hur många listade patienter vårdcentralen har. Det kommer också att finnas cirka 40 privata fysioterapeuter (med samverkansavtal) kvar fördelade över länet.

När du behöver fysioterapi kan du vända dig direkt till fysioterapeuten på din vårdcentral eller välja en av de fysioterapeuterna med samverkansavtal.

På Erikslunds Fysioterapi har vi fysioterapeuter som har avtal med vårdcentraler, ett avtal för lymfterapi samt de som har samverkansavtal. Vi är fördelande enligt följande:

Samverkansavtal:

Cicki Johansson

Susanne Ljunggren

Helen Bäckstedt

Agneta Hesselager (spec. patienter med lymfödem)

Ingela Lundholm Tengvall

Läkargruppen

Marit Ljunggren

Tapio Tengvall

Oskar Bergman

Anna Wettergren

Capio Vallby

Rose-Marie Eklund

Håkan Magnusson

Capio City

Anna Wettergren