Fortsatt restriktioner om munskydd i vården!!

Även om restriktionerna hävts från och med 29/9 så gäller fortfarande samma restriktioner inom vården!

Personer över 16 år rekommenderas fortfarande att bära munskydd i korridorer i vårdenheter, väntrum, undersökningsrum, träningslokaler och omklädning. 

Munskyddet tas på senast vid ankomst till vårdenhetens lokal och behålls på under hela vistelsen där. Om munskyddet behöver tas av under exempelvis undersökning ch behandling kasseras det och ett nytt munskydd tas på efteråt.