Förändrade patientavgifter från och med 1 april - 21

Enligt beslut från Region Västmanland så kommer patientavgiften att höjas
från och med 1 april-21 till 170 kr.
Uteblivet besök /sen avbokning debiteras patientavgift + 100 kr.

Vi är ansluta till region Västmanland och följer därför deras bestämmelser och avgifter.
Ni kan läsa mer på www.regionvastmanland.se