Hos oss finner Du en bred kompetens inom rehabilitering

Välkommen till oss!

Alla har vi utbildning inom OMT i olika grad samt akupunktur, men sedan skiljer sig våra inriktningar åt.

Vi kan därför erbjuda hög kompetens och lång erfarenhet inom rehabilitering av sjukdomar och skador på rörelse- stödjeorganen, idrottsmedicin samt neurologiska- reumatiska åkommor och långvariga smärttillstånd.

Vi har också lång erfarenhet av att arbeta i rehabiliteringsteam och har mycket bra samarbete med uppdragspartners inom primärvård och specialistvård. 

Remiss frihet råder, vilket innebär att Du inte behöver någon remiss från Din läkare. Besöket kostar 170 kronor och högkostnadsskyddet råder. Betala gärna med kort!

Vid det första besöket görs en bedömning av dina besvär och om någon fysioterapeutisk åtgärd kan påverka dina besvär. För barn/ungdomar och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt. Uteblivet besök debiteras enligt taxa som förnärvarande är 270 kr.

Av-/ombokning av tid ska ske innan kl. 08.30 som det planerade besöket skulle äga rum. Av-/ombokningar efter den tiden anses som uteblivna och kommer debiteras enligt Region Västmanlands regelverk och taxa.

Vi samarbetar bland annat med följande Försäkringsbolag Falck Healthcare, Förenade Liv, Euroaccident och Sofia Rehab Center (SRC, Skandia Life Rehabcenter) Säkra Trygghansa

Välkommen!

Ingela Lundholm Tengvall

Verksamhetsansvarig