Ingela Lundholm Tengvall Chef

Leg. Fysioterapeut

Ingela arbetar som Leg. Fysioterapeut på Erikslunds Fysioterapi i Västerås. Ingela är verksamhetsansvarig för båda praktikerna och är den som byggt upp Erikslunds Fysioterapi från grunden.

Förutom sitt patient- samt chefsarbete jobbar hon som lärare inom Ortopedisk Manuell Terapi steg 1-3, och driver utbildningsföretaget Västmanlands Fysio-Rehab som tillhandahåller OMT-Utbildningar för Leg. Fysioterapeuter samt Leg. Läkare.

ingela@erikslundsfysio.se