Hos oss finner Du en bred kompetens inom rehabilitering

Välkommen till oss!

Alla har vi utbildning inom OMT i olika grad samt

akupunktur, men sedan skiljer sig våra inriktningar åt. Vi kan därför erbjuda
hög kompetens och lång erfarenhet inom rehabilitering av sjukdomar och skador
på rörelse- stödjeorganen, samt neurologiska- reumatiska åkommor och långvariga
smärttillstånd. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta i rehabiliteringsteam
och har mycket bra samarbete med uppdragspartners inom primärvård och
specialistvård.

Från 2008-07-01 införde Landstinget Väsmanland Total remissfrihet, vilket innebär att Du inte längre bhöver någon remiss alls från Din läkare.
Det betyder att du kan boka tid hos oss för bedömning av dina besvär till en
kostnad av 100 kr och att högkostnadsskyddet gäller.


Vid det besöket görs en bedömning av dina besvär och om någon sjukgymnastisk
åtgärd kan påverka dina besvär. Vid längre rehabiliteringsperioder som vid
svårare smärttillstånd eller då multipla sjukdomar finns, föredrar vi även
remiss för din medicinska säkerhets skull och för vårt samarbete med din
läkare.

Vi har samarbetsavtal med landstinget och har mottagning för alla med eller
utan remiss. Landstingets taxor och högkostnadsskydd gäller för besök hos oss.

För barn/ungdomar och personer över över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Taxa för närvarande: 100:-/behandling.

Uteblivet besök debiteras enligt taxa fn 150 kr!

Du kan begära att få avgiften tillbaka om du får vänta mer än 30 minuter efter avtalad besökstid. Det gör du i samband med besöket.

Betala gärna med kort!

Vi samarbetar med följande Försäkringsbolag Falck Healthcare, Förenade Liv, Euroaccident och Sofia Rehab Center (SRC, Skandia Life Rehabcenter)

Parkeringen är numera avgiftsbelagd. Kortbetalning, Sms-Park samt Easypark fungerar. Ej mynt. Avgift 7kr/tim.

Välkommen!

Ingela Lundholm
Verksamhetsansvarig